ژڤانێن گرنگ
Aug. 31, 2021, 12:34 p.m.

 

 

10/3/2021 دۆماهیك ژڤان بۆ وه‌رگرتنا پۆختێن ڤه‌كۆلینان


20/3/2021 راگه‌هاندنا پۆختێن وه‌رگرتى


10/6/2021 دۆماهیك ژڤانێ هنارتنا ڤه‌كۆلینان


10/8/2021 راگه‌هاندنا ڤه‌كۆلینێن وه‌رگرتى


11-12/9/2021 ژڤانێ به‌ستنا كۆنفرانسى