كادر العمل
سبتمبر 21, 2021, 10:02 ص

كادر CDC


                شڤان خلیل حسن
              شڤان خلیل حسن مدير
شڤان خلیل حسن مدير shivan.khaleel@uod.ac Full Profile
آواز محمد عمر Administrative
آواز محمد عمر Administrative aawaz29@yahoo.com Full Profile