خێزان و جڤاك
Oct. 3, 2019, 10:13 a.m.

ژ ڕادیۆیا زانکۆ بەرنامێ خێزان و جڤاك ھاتە پێشکێشکرن ل ٢٠١٩/١٠/٢ ،ب مێھڤانداریا بەرێز (د.مجيد حسين دوسكى/تایبەندێ نەخوشیێن دلی و ماموستایێ زانكویێ)بابەت لدور ئەگەرێن نەخوشیێن دلی ب گشتی و لدەف 

دانعەمرا بتایبەتی.