الكادر التدريسي

                    شلير نايف امين
شلير نايف امين None
استاذ
لفة كوردية - علم النحو
 • PhD in 2015, Duhok University , Iraq.
  MSc in 2007, Duhok University , Iraq.
  BSc in 2001 - 2002, Duhok University , Iraq.

 • "ڤه‌كولینێن زانستی هنده‌ك ژ وان هه‌ڤپشكن، وه‌كی:

  1- به‌راوردكرنا تایبه‌تیێن (ته‌واوكه‌ر، سه‌ربار) ی د ڕێزمانا نویدا، گوڤارا زانكویا دهوك.

  2- سیمایێن فرێزا به‌ند د ناڤبه‌را فرێزا ئه‌ركی و لێكسیكیدا، گوڤارا زانكویا دهوك.

  3- رێكێن جه‌ختكرنێ د دیالێكتا كرمانجیا سه‌ریدا (گۆڤه‌را به‌هدینی)، گوڤارا زانكویا نه‌وروز.

  4- سیمایێن رێبازا فۆنه‌تیكى و رێبازا فۆنیمى د ئه‌لفابێیا زمانێ كوردیدا، گوڤارا زانكویا نه‌وروز.

  5- مۆڕفیما (ـ ژی) د گۆڤه‌را به‌هدینیدا، گوڤارا زانكویا راپه‌رین.

  6- ده‌ستنیشانكرنا سه‌ره‌ی د هه‌ڤالناڤێ لێكدایدا، گوڤارا زانكویا زاخو.

  7- سه‌ربار د فرێزا كاریدا (كرمانجیا سه‌ری - گوڤه‌را به‌هدینی)، گوڤارا زانكویا راپه‌رین.

  8- لارسته‌ د دیالێكتا كرمانجیا سه‌ریدا گوڤه‌را به‌هدینی، گوڤارا زانكویا دهوك.

  9- مورفیمێن رێككه‌فتنێ د دیالێكتا كرمانجیا سه‌ریدا گوڤه‌را به‌هدینی، گوڤارا زانكویا دهوك.

  10- پولینكرنا ناڤێ لێكدای ژ لایێ سه‌ره‌یڤه‌ (دیالێكتا كرمانجیا سه‌ری – گوڤه‌را به‌هدینی(.مجله‌ جامعه‌ كركوك/ للدارسات الإنسانیه‌ المجلد : 15 العدد: 2 لسنه‌20 20.

  - ل گه‌ل چه‌ند گوتاره‌كان د بسپوریا زمانێ كوردیدا.

  "

 • "به‌رهه‌مێ زانستی:

  ـ ڤه‌كولینێن زانستی هنده‌ك ژ وان هه‌ڤپشكن، وه‌كی:

  1- به‌راوردكرنا تایبه‌تیێن (ته‌واوكه‌ر، سه‌ربار) ی د ڕێزمانا نویدا، گوڤارا زانكویا دهوك.

  2- سیمایێن فرێزا به‌ند د ناڤبه‌را فرێزا ئه‌ركی و لێكسیكیدا، گوڤارا زانكویا دهوك.

  3- رێكێن جه‌ختكرنێ د دیالێكتا كرمانجیا سه‌ریدا (گۆڤه‌را به‌هدینی)، گوڤارا زانكویا نه‌وروز.

  4- سیمایێن رێبازا فۆنه‌تیكى و رێبازا فۆنیمى د ئه‌لفابێیا زمانێ كوردیدا، گوڤارا زانكویا نه‌وروز.

  5- مۆڕفیما (ـ ژی) د گۆڤه‌را به‌هدینیدا، گوڤارا زانكویا راپه‌رین.

  6- ده‌ستنیشانكرنا سه‌ره‌ی د هه‌ڤالناڤێ لێكدایدا، گوڤارا زانكویا زاخو.

  7- سه‌ربار د فرێزا كاریدا (كرمانجیا سه‌ری - گوڤه‌را به‌هدینی)، گوڤارا زانكویا راپه‌رین.

  8- لارسته‌ د دیالێكتا كرمانجیا سه‌ریدا گوڤه‌را به‌هدینی، گوڤارا زانكویا دهوك.

  9- مورفیمێن رێككه‌فتنێ د دیالێكتا كرمانجیا سه‌ریدا گوڤه‌را به‌هدینی، گوڤارا زانكویا دهوك.

  10- پولینكرنا ناڤێ لێكدای ژ لایێ سه‌ره‌یڤه‌ (دیالێكتا كرمانجیا سه‌ری – گوڤه‌را به‌هدینی(.مجله‌ جامعه‌ كركوك/ للدارسات الإنسانیه‌ المجلد : 15 العدد: 2 لسنه‌20 20.

  - ل گه‌ل چه‌ند گوتاره‌كان د بسپوریا زمانێ كوردیدا.

  ـ ئه‌نداما لێژنا زانستی یا پشكا زمانێ كوردی .

  - ئه‌نداما لێژنا زمانی ل پشكا زمانێ كوردی .

  وانه‌گوتن :

  - ریزمان .

  - مێژوویا زمانی .

  - تیورێن زمانی .

  - سینتاكس .

  - زمانڤانیا پراكتیكی

  - زمانڤانیا تیوری.

  خول :

  - خولا وانه‌ گوتنێ – سه‌نته‌رێ روشه‌نبیری - زانكویا دهوكێ ل 2007.

  "

 •   07504745790
    Sheleer.naif@uod.ac

 • تحميل