ستافێ ئەکادیمی

                    فيروز رمضان حسن
فيروز رمضان حسن سەروکا پشکێ
پروفیسور
پاراستنا رووه‌كى / Biological control
  • بكالوريوس ب زانستين جاندنى – كوليذا جاندنى- زانكويا دهوك
  • ماستر ب ميش و موريين دارستانى/ كوليذا جاندنى- زانكويا دهوك
  • قوتابيا دكتورايى ذ 2015 - كوليذا جاندنى- زانكويا دهوك
 • 1- M.Sc thesis . Studies in poplar leaf beetle Melasoma populi L. ( Chrsomelidae : Coleoptera ) in Dohuk region . 2003

  2- Study the determination of host plant together  with the effect of Salicaceae on the development periods of all stages of poplar leaf beetle Melasoma populi L ( Chrsomelidae : Coleoptera ). J. Dohuk Univ. Vol. 8 , No . 1, PP. 1-5 , 2005.

  3 - Field observation on the poplar leaf beetle Melasoma populi L. with special concern to the biological study , J.Dohuk univ. special volum of Kurdistan 1st Conference of biological sciences (2-4 May 2006 )

  4 - Population density of poplar gall aphid Pemphigus lichtensteini Tullg. In association with trees high and direction in Dohuk county. J. Dohuk univ. Vol. 9,No. 2 . pp 19-23 . 2006.

  5-Aphidophagous insects from Kurdistan, Iraq. Egyptian Journal of Agricultural research. Vol. 86 , No. 2  ( special issue the fourth international conference ) .

  6- Evaluation of the Entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.  and Paecilomyces farinosus ( Dicks ex Fr.) against the Poplar Leaf Beetle Melasoma populi L. J. Duhok Univ. Vol.14, No.2, (Agri. And Vet. Sciences) 2011

  7- Effect of the Entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.  on the reproductive potential of Poplar Leaf Beetle Melasoma populi L. J. Duhok Univ. Vol.14, No.2, (Agri. And Vet. Sciences) 2011

  8- Effect of the Entomopathogenic fungus, Paecilomyces farinosus ( Dicks ex Fr.) on the

  reproductive potential of Melasoma populi L. Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B. Vol. 2, No. 4A, 2012

  • First record of Eucalyptus gall wasp Leptocybe invasa Fisher and La Salle ( Hymenoptera ,Eulophidae) in Iraq, Acta Agrobotanica journal, Vol. 65 (3): 93-98, 2012.

  10- Pathogenicity Evaluation of Some Local Isolates of Entomopathogenic Fungi against the Nut Scale Insect Eulecanium Tiliae L. Int. J. Pure Appl. Sci. Technol., 18(2) (2013).

  11-  Population Density of Tomato leaf miner Tuta absoluta Meyrick (  Lepidoptera:Gelechiidae) under plastic houses conditions (b). IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) Volume, Issue  PP 7-10(2013)

  12- Occurrence of tomato leaf miner Tuta absoluta Meyrick  (  Lepidoptera:Gelechiidae) in Duhok region (A). Journal of University of Zakho, Vol. 3(A) , No.1, Pp 79-87, 2015.

  13- First record of Beauveria varroae from Iraq. Nova Hedwigia, Vol. 108: 427- 433. (2019). 

 • Biological control/ Economic insects

  • undergraduate courses in general botany , forest entomology, Economic insects , honey bee       Breeding, Biological Control, Medical and Veterinary entomology, Insect physiology, Insect taxonomy, principles of entomology, principles of plant protection, Field crop insects.
  • Postgraduate courses in Insect biological control, Medical and Veterinary entomology.

 • - Workshop in Amman-Jordon August 2004

  -Kurdistan 1st Conference of biological sciences (2-4 May 2006 )

  - 9th conference of the Arab journal of plant protection , Damascus ,Syria 2006

  - 10th  conference of the Arab journal of plant protection , Beirut  ,Lebanon  2009

  - Conference Tropentag 2011, Bonn univ.  ,Germany , 2011

  - Fulbright visiting scholarship program, Michigan state university from 5/7-15/9 - 2012.

  -GIZ organization member since 1/1/2019

 •   07504808128
    feyroz.hassan@uod.ac

 • داونلود