كولیژا پەروەردا بنیات

جفاتا کولیژى
Dec. 19, 2023, 6:26 p.m.

پروفیسورێ هاریکار دكتور رمضان عابد محمد راگرێ کولیژێ

ماموستا دكتور هيوا سليمان فارس هاریکارێ راگرێ کولیژێ

پروفیسورێ هاریکار دكتورا ديمن عبدالله عمر سەروکا پشکا زمانێ کوردی

پروفیسورێ هاریکار دكتور سعيدادريس سعيد سەروکێ پشکا زمانێ ئێنگلیزی

پروفیسور دكتورا جوان محمد محمد مهدي سەروکا پشکا زمانێ عەرەبی

پروفیسورێ هاریکار دكتور نيشان سورين موريس  سەروکێ پشکا جوگرافی

پروفیسورا هاریکار دكتورا سهاد عبدالرحمن یاسین سەروکا پشکا زانست

پروفیسورا هاریکار دكتورا احلام محمد طاهر سەروکا پشکا پەروەردا تایبەت 

ماموستا دكتور عماد علي سفر   سەروکێ پشکا مێژوو

ماموستا دكتور موفق مهدي صالح  سەروکێ پشکا ماتماتیک

پروفیسور دكتور محمد سعيد محمد سەروکێ پشکا رابەریا پەروەردەیی