ستافێ ئەکادیمی

                    محمدصدقي صالح
محمدصدقي صالح سەروک پشک
بروفیسورێ‌ هاریكار