ستافێ ئەکادیمی

                    هژین خلیل اسماعیل
هژین خلیل اسماعیل
ماموستا هاریكار