ستافێ ئەکادیمی

                    شمال محمد امين عمر
شمال محمد امين عمر
ماموستايىَ هاريكار
Animal production