الکادر

                    بيوار موسى
بيوار موسى مدير الاعلام


                رمضان شعبان
              رمضان شعبان رئيس قسم الاخبار
رمضان شعبان رئيس قسم الاخبار Full Profile

                جوفان سعيد
              جوفان سعيد رئيس قسم المطبوعات
جوفان سعيد رئيس قسم المطبوعات Full Profile

                ناظم ياسين علي
              ناظم ياسين علي
ناظم ياسين علي Full Profile

                هلز علي سليم
              هلز علي سليم
هلز علي سليم Full Profile

                محمد احمد طاهر
              محمد احمد طاهر مصور
محمد احمد طاهر مصور Full Profile

                علي حبيب حبيب
              علي حبيب حبيب مصور
علي حبيب حبيب مصور Full Profile

                بارين محمد احمد
              بارين محمد احمد
بارين محمد احمد Full Profile

                دژین ازاد
              دژین ازاد
دژین ازاد Full Profile