وەغەرکرن
Jan. 2, 2022, 10:47 a.m.

غەمبارین ب وەغەرکرنا خودێ ژێ رازی د. ابراهیم خضر سلو مامۆستایێ زانکۆیا دهۆک/ کۆلیژا زمانان

ل رۆژا 1/1/2022 چویە بەر دلوڤانیا خودێ

انا لله وانا الیه راجعون