فورمێ داخازا هەلسەنگاندنا پرۆسێسا دلنیای جوری

ئەف فورمە دێ ژ لایێ ماموستا یێ زانکویا دهوک فە هێتە داگرتن بتنێ بو وان کەسا یێ داخازا ئەنجامدانا پرۆسێسا دلنیای جوری دکەن.

بو زانین دوماهیک ژڤان روژا بێنچ شەمبی ریکەفتی  ٢\٧ دەمژمیر ٦ ئێڤاری

  بو داگرتنا فورمێ سەرەدانا فی لینکێ ل خارێ دیارکری بکە

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF9y_JIT1D0zzQZVaAG_GDBQ6aLejjQTtRyDLFzrMwSLb0Nw/viewform