بەشدار بونا گولیژا زانستێن سیاسى د کونفرانسا زانستێ یا ناڤدەولەتێ ( جینو سایدا کوردێن فەیلى )
May 4, 2023, 6 p.m.

بەشدار بونا گولیژا زانستێن سیاسى د کونفرانسا زانستێ یا ناڤدەولەتێ جینو سایدا گەلێ کوردستانێ ( جینو سایدا کوردێن فەیلى )

ریکەفتێ: ٢ – ٣ – ٥/٤/ ٢٠٢٣

گولیژا زانستێن سیاسى بەشدار بو د کونفرانسا زانستێ یا ناڤدەولەتێ جینو سایدا گەلێ کوردستانێ ( جینو سایدا کوردێن فەیلى ) ل ژیر چاڤدیریا سەروک مسعود بارزانى ل هەڤلیرا پایتەخت بو ماوێ سێ روژا.