ستافێ ئەکادیمی

                    يەمان سامي شريف
يەمان سامي شريف رێڤەبەرێ سەنتەرێ ڤەکولینا ل کولیژا ئەندازیارى
پروفيسورێ ھاريكار
Structural Engineering
  • Ph.D. Structural Engineering, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia, 2015.  
  • M.Sc. Structural Engineering, University of Duhok (UoD) Duhok, Kurdistan Region IRAQ, 2008.  
  • B.Sc. Civil Engineering, University of Duhok (UoD) Duhok, Kurdistan Region IRAQ, 2003. 
 • https://orcid.org/0000-0002-4688-1881

  Thesis
  1. Al-Kamaki Y. S. S. 2015. Strengthening of fire-damaged RC columns using CFRP fabrics. PhD. thesis, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia.
  2. Shareef Y., S., Flexural Behavior of Axially Restrained Ferrocement One-Way Slabs, M.Sc. thesis, University of Duhok, 2008.
  Journals
  1. Al-Kamaki Y. 2021. Ultimate strain models derived using a Digital Image Correlation (DIC) system for preloaded RC columns subjected to heating and cooling and confined with CFRP sheets. Journal of Building Engineering 41 (2021): 102306.
  2. Qaidi S. and Al-Kamaki Y. 2020. State-of-the-Art Review: Concrete Made of Recycled Waste PET as Fine Aggregate. Journal of Duhok University, Volume 23, Issue 2, Pages 412-429.
  3. Yaseen A., Ahmed M., and Al-Kamaki Y. 2020. The Possibility of Using Jerk Parameters as Seismic Intensity Measure. Journal of Duhok University, Volume 23, Issue 2, Pages 254-277.
  4. Ahmed M., Yaseen A., and Al-Kamaki Y. 2020. Experimental Determination of Static and Dynamic Elastic Moduli of RC Slabs. Journal of Duhok University, Volume 23, Issue 2, Pages 535-545.
  5. Al-Kamaki Y., Jafar R., Hassan G. and Alsaad A. 2020. A Comparative Study of Real Full Scale Ground Rectangular Water Tank in Duhok City. Journal of Duhok University, Volume 23, Issue 2, Pages 157-172.
  6. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2020. Experimental and numerical study on wrapping concrete cylinders post heating and cooling under preload using CFRP fabrics. Structures Journal, Volume 23, Pages 425-436.
  7. Al-Kamaki Y., Hassan G., and Alsofi G. 2018. Experimental study of the behaviour of RC corbels strengthened with CFRP sheets. Case Studies in Construction Materials Journal, Volume 9, December 2018, Article e00181.
  8.  Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2017. An experimental investigation of the behavior of heat-damaged RC columns confined with CFRP fabrics using photogrammetry. Materials and Structures Journal, Volume 50, Pages 43.
  9. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2017. Strain Efficiency of Carbon Fibre Reinforced Polymer-Confined RC Columns. Journal of University of Duhok (JDU): Special Issue of the 2nd International Conference of the College of Engineering-University of Duhok: Recent Innovations in Engineering (ICRIE), Volume 20, No. 1.
  10. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2015. Experimental and numerical study of the behavior of heat-damaged RC circular columns confined with CFRP fabric. Composite Structures Journal, Volume 133, Pages 679-690.
  11. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2015. Strength model for heat-damaged RC circular columns confined with CFRP fabrics. Journal of Reinforced Plastics and Composites, Volume 34, Pages 1833-1855.
  12. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Mohammed A. 2014. Behaviour of concrete damaged by high temperature exposure and confined with CFRP fabrics. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 5, Issue 8, Pages 148-162.
  13. Mohammed A. K., and Shareef Y. S. 2013. Flexural analysis of axially restrained thin Ferrocement slab strips. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), Volume 2, Issue 6, Pages 115-128.
  14. Mohammed A. K., and Shareef Y. S. 2011. Tests on axially restrained Ferrocement slab strips. J. Duhok Univ. Vol. 14, No.1 (Pure and Eng. Sciences).
  Conferences
  1. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2017. Strength Enhancement of Fire-damaged RC Circular Bridge Columns using CFRP Fabrics. Austroads Bridge Conference 2017, Albert Park, Australia, 3-6 April, 2017.
  2. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2015. Behavior of concrete after exposure to elevated temperatures. In: Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia in conjunction with the 69th RILEM Week conference, 30 August 2015-2 September 2015, Melbourne, Australia.
  3. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2014. The use of image correlation photogrammetry in investigating the performance of fire damaged circular RC columns strengthened with CFRP. In: Proceedings of the 23rd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM23), 19-12 December 2014, Byron Bay, Australia, Pages 1141-1148.
  4. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2014. Confinement of heat-damaged RC circular columns using CFRP fabrics. In: Proceedings of the 23rd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM23), 19-12 December 2014, Byron Bay, Australia, Pages 477-482.
  5. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2014. Effectiveness of CFRP strengthening of fire-damaged concrete. In: Proceedings of the 7th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2014), 20-22 August 2014, Vancouver, Canada, Paper no. 356.
  6. Al-Kamaki Y., Al-Mahaidi R., and Bennetts I. 2014. Strengthening of fire-damaged bridge columns using CFRP fabrics. In: Proceedings of the 7th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2014), 7-11 July 2014, Shanghai, China, Pages 855-862.
  7. Al-Kamaki Y., and Al-Mahaidi R. 2013. Compressive strength of concrete damaged by elevated temperature and confined by CFRP fabrics. In: Proceedings of the fourth Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (APFIS 2013), 11-13 December 2013, Melbourne, Australia, Paper no. 77.
  Posters
  1. Al-Kamaki Y., and Al-Mahaidi R. 2012. Strengthening of fire damaged RC columns using CFRP fabrics. PG Research Conference, 16 November 2012, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Abstract and poster presentation. Poster presentation awarded “Honorary Mention for Poster Presentation”.

  • FRP strengthening of heat damaged RC columns under preload using CFRP fabrics.
  • FRP strengthening of exterior post-tensioned band beam to column connections under earthquake loading.
  • Anchorage systems in large scale post tensioned beams strengthened in shear with carbon fibre.
  • Torsional strengthening RC beams using NSM FRP technique.
  • Performance enhancement of Alkali-Aggregate reaction damaged concrete columns using fibre reinforced polymers composites.
  • Strengthening RC beams using NSM FRP technique during and after fire exposure.

 • Responsibilities: Prepared and delivered lectures, tutorials sessions and lab sessions to undergraduate students, conducted discussion groups, Prepared, administered and marked exams, tests and papers to evaluate students' progress, organized reference materials, visual aids, laboratory reports and other materials as required by the lectures.

   

  • Swinburne University of Technology, Faculty of Science, Engineering and

     Technology, Melbourne, Australia

  Position: Lecturer (Part-time)                                                                 01/2014- 11/2015

  Teaching commitment: ● Structural Mechanics (Strength of Materials)

  Position: Tutor (Part-time)                                                                        03/2014- 7/2017 

  Teaching commitment: ● Structural Mechanics (Strength of Materials)

  Position: Lab Demonstrator (Part-time)                                                  08/2013- 11/2016 

  Teaching commitment: ● Structural Mechanics (Strength of Materials)

  Position: Lab Demonstrator (Part-time)                                                  08/2013- 11/2013 Teaching commitment: ● Solid Mechanics (Structural Analysis)

   

  • University of Duhok, College of Engineering, Civil Engineering

    Department, Duhok-Kurdistan Region-Iraq

  Positions: Lecturer (Full -time)                                                                10/2018- present

  Teaching commitment: ● Composite Materials (M.Sc course).

   

  Positions: Lecturer (Full -time)                                                                11/2020- present

  Teaching commitment: ● Research Methodology (M.Sc course).

   

  Positions: Lecturer (Full -time)                                                                11/2020- present

  Teaching commitment: ● Research Methodology (PhD course).

   

  Positions: Lecturer (Full -time)                                                                11/2016- present

  Teaching commitment: ● Engineering Mechanics.

   

  Positions: Assistant Lecturer (Full -time)                                                11/2008- 05/2011

  Teaching commitment: ● Mechanics of Materials (Strength of Materials) ●Building Materials ● Concrete Design ● Final year projects.

   

  •   The American University, Kurdistan (AUK), College of Engineering,

  Positions: Assistant Professor (Adjunct Faculty)                                     01/2021- present

  Teaching commitment: ● Building Technology: Materials and Methods.

   

  •   Soran University, Diana, Kurdistan Region-Iraq, College of Engineering,

  Positions: Lecturer (Sessional Staff)                                                       11/2020- present

  Teaching commitment: ● Structure and Properties of Composite Materials. (PhD course).

   

  • Duhok Technical Institute, Duhok-Kurdistan Region-Iraq

  Position: Lecturer (Part -time)                                                                10/2017- 10/2018

  Teaching commitment: ● Quantity Surveying ● Building Construction

   

  • Akre Technical Institute, Akre-Kurdistan Region-Iraq

  Position: Lecturer (Part -time)                                                       12/2016- 10/2020

  Teaching commitment: ● Surveying

   

  •  Zakho Technical Institute, Zakho-Kurdistan Region-Iraq

  Position: Lecturer (Part -time)                                                               10/2010- 05/2011                        

  Teaching commitment: ● Engineering Surveying

 •   +964 750 473 9502
    yaman.alkamaki@uod.ac

 • داونلود