ستافێ ئەکادیمی

                    كلثوم عبدالقادر حياوي
كلثوم عبدالقادر حياوي
پروفیسورا هاریکار
ئابووری