كاركرنا لسه ر فه كولينەكێ ژبو چەوانيا چاندنا فريزەی د چه ند قوناغێت جودا جودا

ئەڤرو رێكەفتی ٢/٤/٢٠١٩ روژا سێ شەمبی ل پشكا بیستانكاری چەند قوتابیێن پشكا ناڤبری چەند قوتابی دگەل دكتور یوسف علی رابون ب كاركرنا لسه ر فه كولينەكێ ژبو چەوانيا چاندنا فريزەی د چه ند قوناغێت جودا جودا