كولیژا یاسا وزانستێن رامیاری

ئه‌ڤرو رو‌ژا بينج شه‌مبى رێكه‌فتى (11/4/2019) سه‌ره‌دانه‌كا زانستى

ل ريكه فتى ١١/٤/٢٠١٩ گه شته کا زانستی ها ته انجامدان بو قوتابین کولیژایاساوزانستین رامیاری به شئ زانستین رامیاری ب سه ربه رشتیا ماموستا عمران دگه ل دا خازا سه رکه فتنئ بو هه می قوتابین